Kosmoschůzka

Každou poslední středu v měsíci (mimo červenec a srpen) probíhá od 18:00 do 21:00 na Pra­ze 7 v sa­lón­ku restaurace Pospíšil U Výs­ta­viš­tě 9 Kosmoschůzka. Ak­tuální informace na stránkách Kos­mo klubu.

III. Podzimní seminář Kosmo Klubu

9. října 2010 se uskutečnil v pořadí již třetí Podzimní seminář Kosmo Klubu a to v prostorách známého pražského baru. Na programu, který byl oficiálně zahájen ve 12:30 byla celá řada aktuálních témat z oblasti kosmonautiky a výzkumu vesmíru. Akce byla dostupná široké veřejnosti a to zcela bezplatně.

KosmoPlocha

Pokud používáte Windows 7, mů­žete si nastavit dynamicky měnící se pozadí plochy s tématem kos­monautiky.

Kosmo Countdown gadget

Gadget na plochu, který odpo­čítává k nejbližšímu startu rakety či raketoplánu přenášeného v pří­mém přenosu.

ISS Track gadget

Jednoduchý gadget zobrazuje aktuální rychlost, výšku nad povr­chem a polohu ISS na mapě v Merkatorově projekci.

Čas na Marsu

Gadget ukazuje místní čas od­vozený od délky marsovského středního slunečního dne pro vyb­raná místa a pro sondy, které na Marsu pracují nebo pracovaly.

Česká republika se stala 18. členským státem ESA

Odevzdáním podepsané dohody o přístupu České republiky do Ev­ropské kosmické agentury se dnem 12. listopadu 2008 stává Česká republika osmnáctým člen­ským státem tohoto významného kosmického společenství.

Raketové základny a radary

Místa současných i bývalých vo­jenských raketových startovacích ramp, plošin a sil. Nechybí také místa, kde se nacházejí radary ur­čené ke zjištění dráhy letu odpále­ných raket.